au pair met kinderen spelen in de sneeuw
aupairtrust picture 1 foreground

Tarieven

 AupairTrust hanteert de volgende tarieven:
Inschrijving/Administratiekosten (eenmalig)
EUR     75
Huisbezoek (eenmalig)
EUR     90
Extra huisbezoek (op aanvraag) excl. 30 cent per km.
EUR     75
Bemiddelingskosten EUR  1450
Aanvraag visum (excl. leges kosten) tbv niet-Europese au pairs
EUR    350
Leges kosten (MVV/TEV) tbv niet-Europese au pairs EUR    283
Pre-match korting EUR    250
Extra screening diverse kandidaten EUR    185
Verplicht overname bemiddelingskosten, reiskosten etc. au pair door gastgezin
 P.O.A. *
* Betreft een geldbedrag dat terug betaald moet worden aan au pair voor bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of bemiddelingskosten en/of het volgen van een (door de eigen overheid voorgeschreven) cursus te voorbereiding op het verblijf in Nederland. Die door de buitenlandse uitwisselingsjongere aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie is betaald, dat in totaal hoger is dan 10% van het maximale bedrag dat een gastgezin maandelijks als zakgeld aan een au pair mag betalen.
 
Tarieven zijn geldig tot 31 december 2018  en inclusief 21% BTW.
 
MVV (inreisvisum) en TEV (verblijfsvergunning)
Een au pair afkomstig buiten Europe heeft in de meeste gevallen een MVV (Machtinging Voorlopig Verblijf) en TEV (Toegang En Verblijf) nodig. De MVV (inreisvisum) is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de au pair kan vertrekken uit het land van herkomst. Eenmaal in Nederland heeft de au pair een verblijfsvergunning bepaalde tijd (maximaal 12 maanden) nodig om bij het gastgezin te verblijven.
Een MVV/TEV procedure kan binnen afzienlijke tijd geregeld worden, mits alle relevante documenten correct en op tijd worden aangeleverd. De kosten voor een MVV en een TEV zijn tesamen  EUR 283,00  welke door het gastgezin betaald dient te worden.
De kosten van een au pair uit Europa zijn exclusief de "aanvraag visum kosten" en "leges kosten", aangezien er geen visum nodig is. Wel is het noodzakelijk om een dossier op te bouwen en dient de au pair alsmede het gastgezin aan dezelfde voorwaarden en plichten te voldoen.
Heeft u zelf een au pair gevonden die u wilt bemiddelen via AupairTrust dan ontvangt u van ons een korting van EUR 250,00 op de bemiddelingskosten.

Verzekering
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) merkt buitenlandse Au Pairs in Nederland aan als verzekeringsplichtig. Het gastgezin dient zorg te dragen voor deze Basiszorgverzekering welke via een willekeurige Nederlandse zorgverzekeraar geregeld kan worden. Via de belastingdienst kan zorgtoeslag worden aangevraagd waardoor de kosten van de basiszorgverzekering vergoed wordt. AupairTrust stelt tevens dat het gastgezin zorg dient te dragen voor een Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering en een au pair verzekering.

Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan contact met ons op.